Biti/imati u njemačkom jeziku

U ovoj lekciji učimo:

  • konjugacija sein/haben
  • primjeri
  • kako postaviti pitanje

 

Glagol „sein“ (biti) je nepravnilni glagol (stark) i zbog toga ima poseban oblik u konjugaciji. Često stvara poteškoće polaznicima koji uče njemački kao strani jezik. U tablici možeš vidjeti kako se pravilno konjugira i koristi glagol:

sein

Ich bin Ja sam
Du bist Ti si
Er/sie/es ist On/ona/ono je
Wir sind Mi smo
Ihr seid Vi ste
sie sind Oni su
Sie sind Vi ste (iz poštovanja)

 

Glagol „haben“ je, za razliku od „sein“, uglavnom pravilan i polaznici ga vrlo brzo savladaju. Jedina iznimka je konjugacija glagola u 2. u 3. rodu jednine, gdje se -ben iz glagola „haben“ , odbacuje i dodaje se nastavak -st u 2. rodu jednine i nastavak -t u 3. rodu jednine. U tablici možeš vidjeti kako se pravilno konjugira i koristi glagol:

haben

Ich habe Ja imam
Du hast Ti imaš
Er/sie/es hat On/ona/ono ima
Wir haben Mi imamo
Ihr habt Vi imate
sie haben Oni imaju
Sie haben Vi imate (iz poštovanja)

Primjeri:

Ich bin Nikolina.
Ja sam Nikolina.

Er ist Ivan. Er ist 25 Jahre alt.
On je Ivan. On je 25 godina star.

Sie sind Martina.
Vi ste Martina.

Ich habe zwei Geschwister.
Ja imam dvije sestre.

Sie haben einen Hund und zwei Katzen.
Oni imaju jednog psa i dvije mačke.

Wir haben eine große Familie.
Mi imamo jednu veliku obitelj.
ili
Wir sind eine große Familie.
Mi smo jedna velika obitelj.

Wer bist du? Tko si ti?
Wer sind Sie? Tko ste Vi?
Wieviel Geschwister hast du? Koliko braće ili sestara imaš ti?
Wieviele Geschwister haben Sie? Koliko braće ili sestara imate Vi?
Mjeseci na njemačkom jeziku